Przedszkolni ogrodnicy

Jestem sobie ogrodniczka,
Mam nasionek pół koszyczka.
Jedne gładkie, drugie w łatki,
A z tych nasion będą kwiatki.

16 maja przedszkolaki zamieniły się w małych ogrodników. We współpracy z rodzicami i Radą Rodziców dzieci zajęły się upiększaniem przedszkolnego ogródka, poprzez sadzenie i wysiew kwiatów, ziół i warzyw. Akcja ta zainspirowała dzieci do troski o środowisko naturalne, a także do dbania o otoczenie naszego przedszkola. Dzięki codziennym obserwacjom, dzieci będą mogły zapoznać się z  cyklem rozwoju roślin oraz dostrzec jak ważna jest ich codzienna pielęgnacja.

Dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję, przynosząc ziemię, nasiona, kwiaty,
warzywa i ziemię.