Konkurs międzyświetlicowy

Konkurs Międzyświetlicowy

„Ulubiony bohater baśni”

 

Cele konkursu:

 •  Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci.
 • Uwrażliwienie dzieci na wartości estetyczne.
 •  Wyrabianie nawyków wartościowego spędzania czasu.

 Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 •  Format pracy przestrzenny z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.
 • Prace muszą być wykonane indywidualnie.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę: dane szkoły, imię i nazwisko oraz wiek uczniów,

imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, e mail lub nr telefonu.

 • Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 2 prace.
 • Prace należy dostarczyć do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, Poznań , ul. Traugutta 42 do dnia 07.12. 2023 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.12.2023r.

Organizatorzy konkursu wraz z powołaną komisją oceniać będą:

 • pomysłowość,
 • staranność wykonania,
 • wrażenia artystyczne,

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy

 

Udział w konkursie skutkuje zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.