Godziny pracy sekretariatu

W okresie wakacyjnym sekretariat czynny

od poniedziałku do piątki od 8:00 do 12:00

6 lipca (w dniu wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu) sekretariat czynny od 8:00 do 14:00