Wyjście integracyjne na kręgle

Wyjście integracyjne na kręgle zostało zorganizowane dla uczniów z klasy 1c i klasy 8c w ramach działań mających na celu budowanie więzi między uczniami różnych grup wiekowych. Uczestnicy zostali podzieleni na drużyny, składające się z uczniów z obu klas, aby promować współpracę i interakcję między nimi. Każda drużyna miała przypisanego opiekuna, który pomagał uczniom w zrozumieniu zasad i udzielał wskazówek podczas gry. 

Uczestnicy mieli wiele okazji do wspólnej zabawy i rywalizacji, co sprzyjało integracji i budowaniu pozytywnych relacji między nimi. Wyjście na kręgle było również okazją do rozwijania umiejętności społecznych, takich jak cierpliwość, szacunek dla innych graczy i fair play. Uczniowie wykazywali entuzjazm i radość podczas gry, a także dopingowali się nawzajem.