Projekt Międzykulturowy UNICEF – Zabawa z lapbookami

13 grudnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach Projektu Międzykulturowego UNICEF. Tym razem uczniowie wykonali lapbooki, które są formą kreatywnego zaprezentowania informacji na wybrany temat. Uczniowie otrzymali częściowo gotowe materiały, a część musieli odszukać wykorzystując zasoby internetu, następnie dobrani w pary tworzyli własne prace. Znalazły się w nich informacje o autorach hymnu, zabytkach, tradycyjnych daniach, sąsiadach Polski i Ukrainy czy słówkach ukraińskich. Następnie dzieci ozdobiły swoje teczki mapami, zdjęciami i własnoręcznymi rysunkami.