Półkolonie 2022

Zapraszamy na “Wildeckie Letnie Półkolonie”
Rekrutacja rozpocznie się dnia 23.05.2021r. od godz. 7:00 w sekretariacie szkoły. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 3.06.2021 r. również w szkołach.
 
W półkoloniach mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V uczęszczający do wildeckich szkół podstawowych lub mieszkający na terenie Osiedla Wilda. W każdym turnusie bierze udział maksymalnie 30 dzieci. Na każdy kolejny turnus pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, które jeszcze w półkoloniach nie uczestniczyły. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie.
 
Zajęcia będą odbywać się w godz. 8:00 do 16:00, dzieci mają zapewniony obiad.