Warsztaty dla uczniów w ramach akcji „Cyfrowy bohater”

W bieżącym miesiącu nasza szkoła wzięła udział w akcji „Cyfrowy bohater” realizowanej przez ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa z Fundacji F-Secure. Jest to inicjatywa, która uzyskała honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania. Podczas zaproponowanych warsztatów młodzi użytkownicy internetu mieli możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa online, które dotyczą m.in. zasad zabezpieczania urządzeń cyfrowych oraz kont internetowych przed potencjalnym włamaniem (uczniowie sprawdzali jak długo zajęłoby hakerowi złamanie ich hasła). Podejmowane przez uczniów aktywności były szansą do nabycia nowych umiejętności. Podczas lekcji pokazane zostały filmy edukacyjne, odbyła się prezentacja połączona z dyskusją oraz wykonane zostały zadania bazujące na uczeniu się we współpracy.