Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

Od 1 stycznia kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak:

  • picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy,
  • nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np. wagary, przerwanie edukacji).

W ubiegłym roku działania te były finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na konsultację można umówić się

1) wysyłając wiadomość mailową na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl

lub

2) kontaktując się z sekretariatem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu pod numerem 61-852-85-58