Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne.

Szanowni rodzice,
 
Ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii utworzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poznaniu Punkt Konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak:
– picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy.
– nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np.wagary, przerwanie edukacji).
 
Na konsultację można umówić się
 
1) wysyłając wiadomość mailową na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl lub
2) wysyłając SMS o treści “konsultacja” na nr telefonu 882-367-030
 
Zachęcamy do korzystania z pomocy. Podziel się swoim problemem.