Podręczniki

W roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z rozporządzeniem MEN, podręczniki i ćwiczenia
do klas I – VIII są BEZPŁATNE i zostaną dostarczone uczniom przez szkołę.

Podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Podręczniki do religii:

 • klasa 1: Pan Bóg jest naszym Ojcem ks. P. Płaczek
  • podręcznik z ćwiczeniami (część I i II)
 • klasa 2: Chcemy poznać Pana Jezusa ks. P. Płaczek
  • podręcznik z ćwiczeniami (część I i II)
 • klasa 3: Przyjmujemy Pana Jezusa J. Szpet; D. Jackowiak
  • podręcznik
  • karty pracy
 • klasa 4: Jestem chrześcijaninem J. Szpet; D. Jackowiak
  • podręcznik
  • karty pracy
 • klasa 5: Bóg szuka człowieka B. Zawiślak, Ks. M. Wojtasik
  • podręcznik z ćwiczeniami (część I i II)
 • klasa 6: Jezus nas zbawia red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik
  • podręcznik z ćwiczeniami (część I i II)
 • klasa 7: Spotkanie ze słowem  J. Szpet; D. Jackowiak
  • podręcznik
 • klasa 8: Aby nie ustać w drodze J. Szpet; D. Jackowiak
  • podręcznik