Uaktualnione prezentacje dotyczące rekrutacji

Prezentacja z wydarzenia “Akcja Rekrutacja” z CDZDM różni się  nieco od poprzedniej wersji, jest nowy układ slajdów i poszerzona treść. 
 
Prezentacja opracowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania 
Jest odświeżona z bieżącymi informacjami. 
 

Uczniowie, którzy chcą kontynuować swoją edukację w technikum/ szkole branżowej jeszcze przed złożeniem wniosku najpierw niech kontaktują się ze szkołą pierwszego wyboru. Od zeszłego roku w części szkół w odniesieniu do niektórych zawodów nie są wymagane badania lekarskie.

Również zachęcam do kontaktu ze szkołą dlatego, że szkoły w różny sposób rozwiązują wydawanie skierowanie na badania lekarskie. 

Co do szkół branżowych niezwykle ważne jest uzyskanie informacji co do  odbywania praktyk. Teoretycznie uczeń sam szuka pracodawcy, jednak, w przypadku wielu szkół w tym zakresie pomoc ze strony szkoły. 

Część szkół również prosi o dodatkowe dokumenty w różnych terminach. 

Podsumowując: Warto dzwonić do szkół i pytać się o badania lekarskie, praktyki i dodatkowe dokumenty.