Nauczanie hybrydowe uczniów klas IV – VIII obowiązujące od 17 maja do 28 maja 2021r.

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 12 maja  2021 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
w sprawie: nauczania hybrydowego uczniów klas IV – VIII obowiązującego od 17 maja do 28 maja 2021r.

Treść zarządzenia