Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 wynosi 140 pkt.

lista dzieci zakwalifikowanych

lista dzieci niezakwalifikowanych

Informacja dla rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

Proszę o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (termin od 16 kwietnia do 21 kwietnia). 

Ze względów pandemicznych zachęcam do wypełnienia potwierdzenia woli poprzez  elektroniczny system NABÓR.