Szkolne koło PCK

Młodzież przynależąca do Polskiego Czerwonego Krzyża 25 października obchodziła swoje święto. Z tej okazji składamy serdeczne życzenia członkom naszego szkolnego koła, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania idei przyświecających PCK wśród naszych uczniów.

 

W październiku koło PCK przeprowadziło zbiórkę darów dla najbardziej potrzebujących, w tym roku także osobom dotkniętym pandemią. Jak zawsze społeczność szkolna chętnie zaangażowała się w tę akcję, dzięki czemu mogliśmy przekazać do PCK zapas żywności oraz 32 zł zebrane do skarbony.

                                   

Serdecznie dziękujemy za okazaną empatię i wsparcie!

Członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem