Świetlicowe Sprzątanie Świata

Dzisiaj (tj. 21.09.2020r.) dzieci z klas pierwszych, które uczęszczają na zajęcia świetlicowe wraz z wychowawcami świetlicy, przyłączyły się do akcji “Sprzątanie Świata”. 
Pierwszoklasiści bardzo dokładnie wysprzątali cały teren szkoły, było przy tym dużo zabawy i radości z tego, że dbamy o naszą planetę oraz otoczenie szkoły.