Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 informuje, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy odebrać w dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach od 8:00 – 15:00 w sekretariacie szkoły.

Przypominam najważniejsze terminy związane  z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

  1. Do 4 sierpnia należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w sposób określony przez szkołę, do której absolwent kandyduje.
    Możliwe jest:
    – przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
    – przesłanie do szkoły za skanu/zdjęcia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  2. 12 sierpnia ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
  3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia i przedłożyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021