Op-art lekcja plastyki

Uczniowie podczas lekcji plastyki poznali nowy wizualno-optyczny kierunek w grafice, jakim jest Op-art. 
Zadaniem op-artu jest wywołanie wrażenia ruchu i oddziaływania na oko widza. Lekcja zakończyła się samodzielnym wykonaniem grafiki.