Pomoc psychologiczna

Drodzy Rodzice!

W związku z pandemią koronawirusa znajdujemy się w szczególnie trudnej sytuacji, która dotyczy wszystkich obszarów naszego życia. Epidemia i związane z nią zagrożenia dla zdrowia i życia dla niektórych są sytuacją wręcz traumatyczną. Na co dzień towarzyszy nam frustracja, bezradność i stres. Lawinowo narastają problemy emocjonalne, lęki, obawy o siebie i bliskich. Im dłużej będzie trwał stan epidemii, tym bardziej nasze problemy mogą się potęgować.

Czy można próbować jakoś sobie z tym zagrożeniem poradzić?

Naukowcy od dawna prowadzą badania nad mechanizmami ,,radzenia sobie’ w trudnych sytuacjach takich jak: epidemie, trzęsienia ziemi i powodzie. Z punktu widzenia psychologii są to sytuacje bardzo podobne do tych kiedy ludziom zabiera się wolność, kontrolę i poczucie wpływu. Próbują też zdiagnozować w jaki sposób możemy sobie z taką sytuacją poradzić.

Amerykański psychiatra John Arden opracował model reagowania nazywany pięcioma filarami zdrowego życia, tzw. SEEDS. Od nas samych zależy czy potrafimy i będziemy chcieli stosować się do tych zaleceń.

Po pierwsze, relacje społeczne — przekonanie, że nie jestem z problemem sam. Dotyczy to ogólnych relacji z ludźmi , ale również właściwych postaw rodzicielskich, życzliwości dla najbliższej rodziny i otoczenia.

Po drugie, ćwiczenia fizyczne — dbanie o swoje ciało, dostarczanie mu energii.

Po trzecie, edukacja — uczenie się przez całe życie: języków, gry na instrumentach, otwieranie się na nowe idee i pomysły.

Po czwarte, prawidłowe odżywianie (dieta).

Po piąte, sen.

Skuteczne mogą się też okazać działania zorientowane na znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji, np. techniki uważnościowe, czy joga.

Żeby jakoś ten kryzys przetrwać powinniśmy zrozumieć, że rzeczywistość będzie już inna i nie ma możliwości powrotu do stanu sprzed epidemii. Przyszłość będzie normalniejsza od tego czego doświadczamy w chwili obecnej. Ważna jest wewnętrzna siła, umiejętność elastycznego reagowania na trudną sytuację, dostosowywanie się do warunków, ale też kształtowanie swojego życia w tych obszarach na które mamy wpływ.

Magdalena Chudak
Lidia Tanaś