Funkcjonowanie i organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych

Szanowni Rodzice,
przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

  1. Procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w okresie pandemii covid-19
  2. Oświadczenie Rodziców
  3. Ankieta 
  4. Klauzula informacyjna

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne wyłącznie drogą mailową sp5@poznan.interklasa.pl lub sp5@po.home.pl skanu wypełnionych dokumentów: ankiety i podpisanego oświadczenia (w tytule proszę wpisać  POWRÓT). 

Proszę o przesłanie odpowiedzi  do 19 maja 2020r (po tym terminie nie przyjmę zgłoszenia dziecka)

Po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekażę Państwu informację (mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka  do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).  

Treść Zarządzenia 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
Renata Grzegorzewicz-Zielony