Kto segreguje przyrodę szanuje

Recykling  jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych.

A tak wygląda recykling w wykonaniu klasy 2a.