Pierwsze klasy dzielnie ćwiczą angielski

Z języka angielskiego realizowaliśmy temat “Clothes“, czyli ubrania oraz zagadnienia z tym związane, takie jak strój odpowiedni do pogody, pytania i odpowiedzi dotyczące własnej garderoby.
Na podsumowanie uczniowie wykonali prace plastyczne utrwalające poznane słownictwo. Rosną nam prawdziwe talenty plastyczne.
Anna Rahn
 
Oto efekty pracy