Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 wynosi 110 pkt.

lista dzieci zakwalifikowanych

Proszę o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (termin od 9 kwietnia do 16 kwietnia)