Ważne! Informacja dla osób, które złożyły wniosek do oddziałów przedszkolnych drogą mailową.

Zgodnie z zaleceniem Wydziału Oświaty oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do 27 marca (piątek), tj. wniosek, załączniki do wniosku, zaświadczenia, oświadczenia i PIT-y. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania zakładów pracy, Rodzic może napisać oświadczenie o zatrudnieniu i zobowiązać się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w późniejszym terminie.

Dokumenty można:

  • przynieść do sekretariatu w dniach:
    • środa 9:00-12:00
    • czwartek 9:00-12:00
    • piątek 9:00-12:00
  •  wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu do szkoły. Dokumenty należy umieścić w koszulce lub w kopercie A4 i wrzucić do skrzynki do 27 marca do godziny 10:00.