Nabór 2020

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO i UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • oddziały przedszkolne

Złożenie deklaracji potwierdzenia
woli kontynuowania edukacji przedszkolnej
2.03.2020-9.03.2020

l.p rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 marca
do 24 marca
od 22 czerwca
do 25 czerwca
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
9 kwietnia
godzina 12.00
3 lipca
godzina 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 kwietnia
do 16 kwietnia
od 3 lipca
do 7 lipca
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 kwietnia
godzina 12.00
9 lipca
godzina 12.00
  • klasa pierwsza
l.p rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 kwietnia
do 27 kwietnia
od 10 czerwca
do 17 czerwca
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
8 maja 19 czerwca
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 8 maja
do 12 maja
od 19 czerwca
do 23 czerwca
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14 maja 25 czerwca