Author
Bartłomiej Stefan

Nasze myśli

„Istoty ludzkie niepokojone są nie przez rzeczy, ale przez własne spojrzenie, jakie na nie mają.” [Epiktet] Nachodzą, odchodzą, porządkują, wprowadzają chaos (w szczególności [...]