Próbne egzaminy

  • I próbny egzamin
  język polski matematyka język angielski
termin 5.11 (wtorek)
klasy 8a i 8b
6.11 (środa)
klasy 8a i 8b
 7.11 (czwartek)
klasy  8a i 8b
zakres materiału   Liczby w systemie rzymskim.
Dzielniki i wielokrotności.
Obliczanie procentu danej liczby.
Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
Działania na potęgach i pierwiastkach.
Rozwiązywanie równań.
Przekształcanie wzorów.
Twierdzenie Pitagorasa.
Pola figur.
Diagramy i wykresy.
Średnia arytmetyczna.
Wyrażenia algebraiczne.
SŁOWNICTWO:
  • człowiek
  • dom
  • szkoła

GRAMATYKA

  • rozdziały 1-2 z podręcznika: konstrukcja ‘used to’,
  • pytania o podmiot,
  • czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect),
  • czas Present Simple
 
warto poćwiczyć