Próbne egzaminy

 • I próbny egzamin
język polski matematyka język angielski
termin 22.11 (czwartek)
klasa 8a
23.11 (piątek)
klasa 8b
19.11 (poniedziałek)
klasa 8a
21.11 (środa)
klasa 8b
 21.11 (środa)
klasa  8a
20.11 (wtorek)
klasa 8b
zakres materiału Liczby w systemie rzymskim.
Dzielniki i wielokrotności.
Obliczanie procentu danej liczby.
Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
Działania na potęgach i pierwiastkach.
Rozwiązywanie równań.
Przekształcanie wzorów.
Twierdzenie Pitagorasa.
Pola figur.
Diagramy i wykresy.
Średnia arytmetyczna.
Wyrażenia algebraiczne.
SŁOWNICTWO:
 • człowiek
 • dom
 • szkoła

GRAMATYKA

 • rozdziały 1-3 z podręcznika: konstrukcja ‘used to’,
 • pytania o podmiot,
 • czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect),
 • czas Present Perfect
warto poćwiczyć
 • II próbny egzamin z OKE
język polski matematyka język angielski
termin 18.12 (wtorek)
9:00
19.12 (środa)
9:00
20.12 (czwartek)
9:00
warto poćwiczyć informator

arkusz próbny

informator

arkusz próbny

informator

arkusz próbny

 • III próbny egzamin
  język polski matematyka język angielski
  termin 08.03 (piątek)
  8:00
  07.03 (środa)
  9:30
  06.03 (wtorek)
  11:30
  warto poćwiczyć   testy online testy online  testy online