Informacje

Drodzy Rodzice

Obiady serwowane Państwa pociechom  przygotowywane są  zawsze ze świeżych i na bieżąco dostarczanych produktów od stałych dostawców,  z którymi współpracuję wiele lat.  Posiłki przyrządzane są zgodnie z:  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu  oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci  i młodzieży w tych jednostkach.  Z wielką starannością dbam  o to, aby posiłki były smaczne i mieściły się w normach racjonalnego żywienia. Współpracuję z osobami, które jak ja mają ogromne doświadczenie w gastronomii i bardzo lubią swoją pracę.

Stawka za całodzienne wyżywienie dziecka w PRZEDSZKOLU  wynosi 9,50 zł. Obejmuje: śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. Warunkiem korzystania z cateringu dziecka w przedszkolu jest podpisanie Umowy na rok szkolny 2018/19.

PRZEDSZKOLE

Godziny wydawania poszczególnych posiłków nieznacznie się różnią.

– śniadanie- około 8.00
– zupa- około 10.30-11.00
– drugie danie- 12.15-13.00
– podwieczorek- około 14.00-14.30

Opłatę za posiłki proszę wpłacać wyłącznie na konto; pod koniec miesiąca na kolejny m-c;  po uprzednim ustaleniu wysokości należności

PKO BP nr 83 1020 4027 0000 1302 0425 1948 z tytułem przelewu zawierającym:

– imię i nazwisko dziecka
– klasa/grupa
– za jaki miesiąc jest wpłata
– z uwzględnieniem ewentualnych odpisów z poprzedniego miesiąca

Odpisy obiadowe można zgłaszać do godz. 17.00  tylko sms-em pod nr. tel. 512 919 118. W dzień obiadu nie ma odpisu-posiłek można odebrać wyłącznie w pojemnikach jednorazowych . Odpis liczy się od kolejnego dnia i przechodzi na następny miesiąc lub zwracana jest gotówka/przelew.

Za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto.

Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat,  Catering  naliczy odsetki ustawowe. Warunki wypłaty i wyliczania odsetek ustawowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434).

W przypadku braku wpłat na następny miesiąc, wydawanie posiłków zostanie wstrzymane do czasu uregulowania opłat.