Kalendarz roku szkolnego

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3.  Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa)) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
6. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 2 czerwca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustanowione przez Dyrektora Szkoły:

14.10.2019
2.01.2020
3.01.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
12.06.2020