Kalendarz roku szkolnego

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3.  Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
6. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.