Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 5 uczestniczy w programie rządowym “Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy salę 208 w nowoczesną tablicę multimedialną i salę 107 w monitor interaktywny, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu
o technologię informacyjno-komunikacyjną.
Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w sieci:

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 42
  • Szkoła Podstawowa nr 93, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Umultowska 114
  • Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Romana Brandstaettera 6
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2, os. Wichrowe Wzgórze 114
  • Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie os. Przyjaźni 127
  • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego, ul. Bydgoska 4a, 
    •  
  • Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 , al. Niepodległości 32,

Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczenia.

Z działaniami podjętymi w ramach sieci współpracy zapoznać się można w harmonogramie.
Zapraszamy również do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk, w tym z scenariuszami lekcji otwartych zrealizowanych w międzyszkolnej sieci współpracy