MAM TALENT

“Mam talent”

Pokaz umiejętności tanecznych, gimnastycznych, wokalnych, aktorskich itp.

1. Cele:
• rozbudzanie aktywności uczniów,
• popularyzacja działań artystycznych;
• promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
• rozwijanie kreatywności uczniów;
• rozwijanie zainteresowań;
• umożliwienie prezentacji swoich pasji.

2.  Do udziału zapraszamy uczniów klas I – VIII.
3.  Zgłoszenia przyjmowane są do 24.05.  w świetlicy szkolnej lub u wychowawców klas.
4.  Kryteria oceny: kreatywność, talent, oryginalność i jakość wykonania występu.
5.  Pokaz odbędzie się 29.05.2024r.  w świetlicy szkolnej.
6. Organizator: wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy.