Sowy w Bibliotece Raczyńskich

Sowy udały się do Biblioteki Raczyńskich na wielkanocne warsztaty, które rozpoczęły od rozwiązania wielkanocnej krzyżówki. Zadanie to wymagało od dzieci logicznego myślenia oraz znajomości słownictwa związanego
z Wielkanocą.
Następnie dzieci pomagały zajączkowi przejść labirynt, aby mógł bezpiecznie dotrzeć do domu. Kolejnym zadaniem było odszukiwanie różnic na dwóch, z pozoru bardzo do siebie podobnych ilustracjach.
Na zakończenie warsztatów Sowy wykonały wielkanocne jajka. Korzystając z kreatywności i różnorodnych materiałów plastycznych, każdy z przedszkolaków stworzył swoją unikalną pisankę, co przyczyniło się do wzmocnienia poczucia własnej wartości i rozwijania umiejętności manualnych.