Wizyta w Domu Seniora

18 marca uczniowie klasy 4a i 4b wraz z wychowawcami udali się z wizytą do Domu Seniora “Słoneczna Przystań”, gdzie doszło do “zderzenia” dwóch pokoleń. 

Wizyta w Domu Seniora była dla naszej młodzieży lekcją wychowawczą uczącą empatii, tolerancji i otwartości na potrzeby innych osób, w tym również starszych i schorowanych. W trakcie spotkania odbyły się wspólne warsztaty plastyczno-techniczne, efektem których były piękne, kolorowe palmy wielkanocne. Integracja pokoleń sprawiła, że zarówno młodzi, jak i starsi wynieśli nowe doświadczenia oraz dobry humor i optymizm na cały dzień

Dzieci miały także okazję bliżej poznać i obejrzeć miejsce, w którym przebywają podopieczni placówki. Istotnym celem wizyty w Domu Seniora było również uwrażliwienie dzieci na los drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Wyjazd był dla uczniów klas 4 był wyjątkową lekcją wychowawczą, która uczyła szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka.