Plastyka w plenerze

Podczas lekcji lekcji plastyki w klasie 7 uczniowie poznali kolejny nurt artystyczny Land Art. Po krótkiej prezentacji i omówieniu idei tego nurtu sztuki, uczniowie  zostali podzieleni  na grupy. Każda z grup otrzymała inny obszar terenu szkolnego, na którym miała stworzyć swoje dzieło land art. 

Uczniowie z wielkim zapałem zabrali się do pracy. Zaczęli od zbierania różnego rodzaju naturalnych materiałów, takich jak liście, gałęzie, kamienie, a także odpady organiczne, takie jak kawałki drewna czy suche liście. Następnie zaczęli aranżować je na podłożu w formie rysunków, figur czy wzorów geometrycznych. 

Efekty pracy były naprawdę imponujące. Uczniowie zaskoczyli mnie swoją kreatywnością i pomysłowością. Każde z dzieł było unikalne i niepowtarzalne, co pokazywało, jak ważną rolę odgrywa indywidualność w sztuce. 

Podczas pracy na powietrzu, uczniowie mieli okazję doświadczyć piękna natury, a także poznać jej różnorodność i cieszyć się z nią. Dzięki temu, że korzystali tylko z naturalnych materiałów, stali się bardziej świadomi otaczającego świata i jego piękna. 

Na zakończenie, zrobiliśmy zdjęcia wszystkich dzieł i porozmawialiśmy o tym, co w nich podobało się nam najbardziej. Cała lekcja była nie tylko ciekawym doświadczeniem artystycznym, ale również edukacyjnym i wzbogacającym.