Zajęcia z charakteryzacji w Teatrze Wielkim

Kolejne zajęcia w ramach Projektu Międzykulturowego UNICEF dostarczyły naszym uczniom ciekawych doświadczeń. Po ostatnim spacerze z przewodnikiem po Poznaniu, uczniowie tym razem spróbowali odtworzyć zabytki naszego miasta i Ukrainy, wykazując się dużą kreatywnością i pomysłowością.

31 marca uczestnicy projektu mieli niezwykłą szansę wziąć udział w zajęciach w Teatrze Wielkim w Poznaniu, poświęconych tematyce charakteryzacji. Ich celem było poznanie pracy zespołu pracowni charakteryzatorsko-perukarskiej oraz historii teatru i makijażu scenicznego.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jakie narzędzia i techniki stosuje charakteryzator, by przemienić piękną kobietę w bestię. Na żywo mogli zobaczyć proces tworzenia makijażu oraz samodzielnie przymierzyć stroje, co z pewnością rozbudziło ich ciekawość i chęć do poznania tajników tego rzemiosła.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).