Warsztaty Międzykulturowe UNICEF – Poznajemy stroje i tańce ludowe Polski i Ukrainy

29 listopada grupa projektowa uczniów zaangażowała się w kolejne przedsięwzięcie na temat Polski i Ukrainy. Najpierw uczestniczyli w prelekcji na temat tańców i strojów ludowych. Chętni uczniowie przebrali się w strój wielkopolski oraz w stroje z tradycyjnymi wzorami ukraińskimi, a następnie przy skocznej muzyce poznawali kroki polskiego krakowiaka i ukraińskiego hopaka.

Krakowiak to wykonywany w parach zespołowy improwizowany taniec utrzymany w żywym tempie. Jego charakterystycznymi elementami są: krok w przód z podskokiem, boczny krok z dostawieniem czy liczne hołubce. W formie narodowej krakowiak wzorowany jest na wiejskich tańcach okolic Krakowa. Hopak to ukraiński taniec, który powstał na Siczy Zaporoskiej. Została w nim zakodowana sztuka walki za pomocą kopnięć i podcięć. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jest to jeden z najbardziej popisowych tańców, kiedyś tańczony tylko przez mężczyzn.

W drugiej części uczniowie sami projektowali stroje ludowe zgodnie z poznanymi wzorami, a między czasie mogli skosztować słodkości – polskich pączków i ukraińskiego miodownika.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).