KONKURS NA NAJŚMIESZNIESZĄ DYNIĘ

Zachęcamy uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej do udziału w  konkursie na najśmieszniejszą dynię.

Celem konkursu jest:
* rozwijanie twórczej aktywności dzieci
* poznanie i doskonalenie technik plastycznych
* uwrażliwienie dzieci na wartości estetyczne
* wyrabianie nawyków wartościowego spędzania czasu

Warunki uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 1- 3 
– prace należy podpisać imieniem nazwiskiem oraz klasą

Oceniać będziemy :
– pomysłowość
– staranność oraz samodzielność wykonania

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w dniach 24-26 października 2022 r.

wychowawcy świetlicy