SOS Ukraina

W naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W zbiórkę włączyły się wszystkie klasy oraz przedszkolaki. Do specjalnie oznaczonych słoików wrzucane były pieniądze. Każdy dał taką kwotę jaką mógł. W sumie zebraliśmy 1694 zł i 50 gr. Wszystkim darczyńcom dziękujemy. Cała kwota zostanie przelana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy za tak ogromne zaangażowanie w czwartkowy kiermasz ciast na rzecz pomocy Ukrainie! Ilość przyniesionych wypieków przerosła nasze oczekiwania! Wszystkie były tak znakomite, że cieszyły się ogromnym powodzeniem i sprzedawały się błyskawicznie, dzięki czemu zebraliśmy kwotę 2324,50 zł, która zasili szkolną zbiórkę pieniędzy pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Samorząd Uczniowski