Podróż w towarzystwie emocji

Każdy z nas przeżywa emocje na swój sposób. By lepiej zrozumieć emocje, poznać siebie, rozbudzić wiarę w siebie, we własne możliwości, Pani Ania postanowiła realizować działania z grupą Sowy w ramach Międzynarodowy projektu edukacyjnego Emocja. Wykonywane określone w modułach zadania mają na celu także kształtowanie postaw społecznych u dzieci, integracje zespołu klasowego, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość szacunek, czy wrażliwość.

Sowy zrealizowały już pierwsze dwa moduły.

Dobór odpowiedniej „minki” do naszego samopoczucia w danej chwili okazał się nie taki łatwy, a powiedzenie koledze/koleżance co w nim/niej lubię, też nie było łatwym zadaniem. Ale nasze przedszkolaki już po kilku rundkach odnajdywały w sobie odwagę oraz swobodę i z radością dzieliły się pozytywnymi spostrzeżeniami na temat drugiej osoby.

Przenosząc się do Krainy Wyobraźni, mając do dyspozycji dużo czasu oraz ogrom materiałów plastycznych można stworzyć niezwykłe cuda. W pełnym skupieniu, bez instrukcji, bez planu, tylko to co podpowiada nam nasza wyobraźnia.