“W Krainie Marzeń”

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie na najbardziej oryginalną i pomysłową budowlę z klocków lego.

Temat przewodni to  “W Krainie Marzeń“.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Od klas pierwszych do ósmych.

Na prace czekamy do 3.12.2021, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.12.2021.

Prosimy autorów o podpisanie swoich prac imieniem i nazwiskiem oraz klasą.