Rysowane notatki

Umiejętność pisania notatek to bardzo ważna umiejętność, dlatego uczniowie klasy 1a uczą się jej już od samego początku pobytu w szkole.

Pod kierunkiem wychowawczyni realizują innowację pedagogiczną “OK Zeszyt w edukacji wczesnoszkolnej”, której celem jest rozwijanie umiejętności ciekawego prezentowania wiadomości oraz twórczego myślenia i kreatywności.

Uczniowie tworzyli notatki rysunkowe, a oto kilka przykładów: