Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r.

  • Uczniowie czekają na wychowawców na boisku szkolnym, przy swoich znaczkach. Na teren szkoły wchodzą zachowując dystans społeczny oraz wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
  • Ze względu na reżim sanitarny do szkoły wchodzą tylko uczniowie klas 2-8 (rodzice nie wchodzą do budynku szkoły) oraz uczniowie klas 1 wraz z jednym rodzicem lub opiekunem, którego zapraszamy na spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

godzina 9:00
klasa 2a sala 105
klasa 2b sala 210
klasa 3a sala 213
klasa 3b sala 212
klasa 4a sala 207
klasa 4b sala 205
klasa 5a sala 209
klasa 5b sala 208
godzina 10:00
klasa 6a sala 207
klasa 7a sala 208
klasa 7b sala 101
klasa 7c sala 205
klasa 8a sala 201
klasa 8b sala 209
klasa 8c sala 14
godzina 11:00
klasa 1a uczniowie-sala 108
rodzice – sala gimnastyczna
klasa 1b uczniowie-sala 107
rodzice – sala  gimnastyczna