Projekt „Lekcje Wychowawcze ze Światem”

Klasa 7c wzięła po raz kolejny wzięła udział w tym projekcie.  Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które zapraszają do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze.  Nigdy nie jest za wcześnie, żeby rozmawiać o globalnych współzależnościach. Celem projektu jest informowanie oraz kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Jesteśmy częścią globalnego społeczeństwa, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno nam je zrozumieć.  Poczujmy się bardziej odpowiedzialni za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.