Wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych

Wojewódzki Konkurs Wychowania Fizycznego – etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Biologiczny – etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap szkolny

Gratulujemy uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapów rejonowych!