Oddziały przedszkolne

Drodzy Rodzice!

We wtorek 1 września br. rozpoczynamy rok szkolny w pełnej obsadzie dzieci. Organizacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych uwarunkowany jest przepisami obowiązującymi na czas trwania pandemii COVID-19.

Biorąc pod uwagę wytyczne GIS rekomenduje się, aby dzieci w miarę możliwości były przyprowadzane i odbierane w godzinach pracy oddziałów, które wynikają z arkusza organizacyjnego przedszkola, co zmniejszy liczbę kontaktów, a tym samym ryzyko zakażenia:

  • BIEDRONKI od godz. 6:00 do 16.00
  • MISIE od godz. 6:30 do 16.30
  • ŻABKI od godz. 6.00 do 16.00
  • SOWY od godz. 7.30 do 16.30

Jeśli będzie to niemożliwe, dzieci do godziny rozpoczęcia pracy oddziału lub po godzinie zakończenia jego pracy będą łączone w wyznaczonych grupach na swoim skrzydle. 

Jednakowoż rekomendujemy, aby dzieci w miarę Państwa możliwości nie mieszały się w grupach i przebywały tylko w swoich salach.

Zebrania z rodzicami odbędą się :

  • Grupa SOWY – 2 września 2020 r. o godz. 16.30
  • Grupa ŻABKI –2 września 2020 r. o godz. 16.30
  • Grupa BIEDRONKI – 3 września 2020 r. o godz.16.30
  • Grupa MISIE – 3 września 2020 r. o godz. 16.30