Projekt online – “Ratujemy i uczymy ratować” – 22.06.2020 r.

“Piatka” o bezpieczeństwo dba!
Każdego roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiadują się, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze oraz jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.
Dzięki wsparciu Fundacji WOŚP oraz Rady Osiedla Wilda szkoła została wyposażona w manekiny do nauki RKO. Niestety, zamknięcie szkół spowodowane pandemią Covid 19 uniemożliwiło nam przeprowadzenie zajęć praktycznych. Mimo to nie poddaliśmy się. Dzięki prezentacjom
przygotowanym przez panią Claudię Wojtkowiak (zadania projektowe)  i panią Joannę Targońską uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, mogli potrenować na najbliższych oraz utrwalić numery alarmowe – czego dowodem są załączone zdjęcia i filmy.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomysłowość. Jesteśmy z Was dumni!