Klasa 2b uczy się wykorzystując elementy pracy z OK Zeszytem

OK Zeszyt to inicjatywa wprowadzona przez CEO w 2016 roku, połączona z ocenianiem kształtującym, na bazie którego w naszej szkole pracujemy od kilku lat.  Jej celem jest wspieranie ucznia w dokumentowaniu procesu uczenia się. Jednym z założeń pracy z OK Zeszytem jest stawianie na samodzielność i odpowiedzialność. W trakcie nauki zdalnej uczniowie zachęcani przez wychowawcę oraz wspierani przez swoich wspaniałych Rodziców tworzą notatki dotyczące tematów lekcji. Praca z OK Zeszytem umożliwia uczniom tworzenie notatki według własnego pomysłu, co daje im szansę wypracowania własnej strategii uczenia się już od najmłodszych lat.

Oto jedynie kilka przykładów prac dzieci z ostatniego czasu: