Podziękowania

Polski Czerwony Krzyż składa serdeczne podziękowania dla społeczności szkolnej SP5 w Poznaniu za zorganizowanie zbiórki żywności w ramach akcji “Gwiazdka PCK” oraz stroików świątecznych dla osób starszych i samotnych.

 
DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE W NIESIENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM!