Międzyświetlicowy konkurs “Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
  • Format pracy przestrzenny.
  • Prace muszą być wykonane indywidualnie.
  • Do pracy należy dołączyć metryczkę: dane szkoły, imię i nazwisko, wiek uczniów oraz imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
  • Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 3 prace.

Prace należy dostarczyć Organizatorowi do dnia 13.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.12.2019 r.

Organizator konkursu Katarzyna Obrowska wraz z powołaną komisją oceniać będą:

  • pomysłowość,
  • staranność wykonania,
  • wrażenia artystyczne,

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.