ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W POZNANIU

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

„Świat za sto lat”

Jak wyobrażam sobie nasze: domy, pojazdy, stadiony, biblioteki…

Cele konkursu:

  • Przybliżenie i zainteresowanie dzieci otaczającymi nas zmianami.
  • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci.
  • Poznawanie i doskonalenie technik plastycznych.
  • Uwrażliwienie dzieci na wartości estetyczne.
  • Wyrabianie nawyków wartościowego spędzania czasu.

Prace należy dostarczyć do świetlicy SP nr 5 im. Romualda Traugutta, Poznań, ul. Traugutta 42 do dnia 20 listopada 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.11.2019r.

 

Organizator konkursu Katarzyna Obrowska wraz z powołaną komisją oceniać będą:

  • pomysłowość,
  • staranność wykonania,
  • wrażenia artystyczne,

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.