Bezpieczeństwo na drodze

Panie z Policji i Straży Miejskiej 23.10. odwiedziły dzieci z przedszkola i szkoły, by porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie na drodze. Dzieci utrwaliły wiadomości związane z prawidłowym przechodzeniem przez pasy/jezdnię, przypomniały  sobie kolory sygnalizacji świetlnej i dowiedziały się o wielu innych ciekawych rzeczach związanych z bezpieczeństwem oraz z pracą osób z Policji, Straży Miejskiej. Dzieci znakomicie odpowiadały na zadawane im pytania oraz z uwagą i skupieniem słuchały tego, co było im przekazywane.